UWAGA! Ten serwis używa cookies. Zmiany zasad korzystania z plików cookies można dokonać w ustawieniach przeglądarki  

Pogotowie Dziennikarskie SDP

zaloguj się:
zarejestruj się

Ułatwienia dla przedsiębiorców, czyli "100 zmian dla firm" (partnerem cyklu tekstów o przedsiębiorczości jest PARP)

Logo PARP

Konrad Abramowicz

11.12.2016, 00:00

Przyjęty przez rząd "Plan na rzecz odpowiedzialnego rozwoju” wkracza w fazę realizacji. Projekt ustawy przedłożony przez ministra rozwoju i finansów zakłada, że w pierwszym roku jej obowiązywania oszczędności dla przedsiębiorców i obywateli, wynikające z mniejszych obciążeń administracyjnych wyniosą ponad 230 mln zł.

Życie przedsiębiorcy, zwłaszcza prowadzącego małą, czy średnią firmę, nie jest łatwe. Od lat biznesmeni narzekają na trudności w prowadzeniu działalności wynikające z nadmiernej biurokracji czy braku jednoznacznej wykładni prawa. Mimo przedwyborczych deklaracji wcześniej politycy nie wprowadzali w życie zmian korzystnych dla przedsiębiorców.

Konieczne było zdecydowane działanie - pakiet zmian przedstawiony przez wicepremiera Mateusza Morawieckiego obejmuje ponad 100 usprawnień, które poprawią otoczenie prawne funkcjonowania przedsiębiorstw. Zmieni sie 18 ustaw regulujących działalność firm.

Celem zmian jest uproszczenie i poprawa warunków prawnych wykonywania działalności gospodarczej oraz - w konsekwencji - zwiększenie konkurencyjności polskiej gospodarki.

"Pakiet 100 zmian dla firm" odpowiada na problemy, z którymi na co dzień borykają się polskie firmy. Są to , m.in.: ciągnące się w nieskończoność i sformalizowane postępowania w urzędach, nieadekwatne do przewinień kary administracyjne, konieczność płacenia składek ZUS w stałej wysokości przez najmniejszych przedsiębiorców, czasochłonne odzyskiwanie długów, liczne przepisy, m.in. dotyczące prowadzenia ksiąg rachunkowych, zatrudniania i BHP, które utrudniają działanie firmy i sprawiają, że przedsiębiorstwom nie opłaca się rosnąć, brak rozwiązań prawnych dla innowacyjnych start-upów czy brak przepisów pozwalających na niezakłócone działanie firmy po śmierci właściciela.

 

Kontrole pod kontrolą

Prowadzenie kontroli w firmach to nic niezwykłego, ale gdy przeszkadzają w działalności i ciągną się w nieskończoność to już poważny problem. Zmiany wprowadzane obecnie mają uporządkować i zoptymalizować system kontroli firm.

Przewidziano rozwiązanie, zgodnie z którym organy kontroli powinny planować i przeprowadzać kontrole po uprzednim ustaleniu prawdopodobieństwa naruszenia prawa. Regulacja ma ograniczyć liczbę i zakres kontroli przedsiębiorców, u których występuje niewielkie ryzyko naruszeń przepisów lub nie stwierdzono wcześniej takich przypadków.

Wprowadzono zakaz przeprowadzenia ponownej kontroli przez dany organ, jeśli ma ona dotyczyć obszaru objętego uprzednią zakończoną kontrolą, przeprowadzoną przez ten sam organ.

Instytucje przeprowadzające kontrole zostały zobowiązane do zamieszczania na swoich stronach internetowych informacji o procedurach kontrolnych.

Na przeprowadzenie kontroli będzie można złożyć skargę do sądu administracyjnego.

 

Zmiany wykładni przepisów bez konsekwencji

Zmorą przedsiębiorców były dotychczas ciągle zmieniające się przepisy, a zwłaszcza ich wykładnie - często różne w zależności od instytucji wydającej decyzję. By na bieżąco śledzić zmiany w prawie konieczne byłoby zatrudnianie prawników, co w przypadku małych i średnich firm stanowi duże obciążenie finansowe.

We prowadzonych zmianach przewidziano rozwiązania, które będą chronić przedsiębiorców przed ponoszeniem konsekwencji wynikających ze zmiany wykładni przepisów – bez zmiany samych przepisów.

Przedsiębiorcy, którzy nie wystąpili o interpretację indywidualną przepisów mają mieć taką samą ochronę, jaką daje posiadanie takiej interpretacji – o ile stosowali się do utrwalonej (dominującej) praktyki interpretacyjnej.

Zaproponowano także wprowadzenie „objaśnień podatkowych”, czyli ogólnych, praktycznych wyjaśnień przepisów dotyczących podatków, wydawanych przez ministra finansów. Zastosowanie się podatnika do takich objaśnień będzie go chroniło przed negatywnymi konsekwencjami.

 

Prawo pracy bardziej przyjazne dla właścicieli i pracowników

Złagodzone zostały wymogi prawa pracy wobec małych przedsiębiorców. Z 20 do 50 podniesiono liczbę zatrudnionych pracowników by firma nie musiała ustalać regulaminu wynagradzania i regulaminu pracy oraz tworzenia Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Powinno to zachęcić przedsiębiorców do zwiększenia zatrudnienia (zawierania umów o pracę), bo nie będzie skutkować dodatkowymi obciążeniami.

Korzystne dla pracowników jest wydłużenie i ujednolicenie terminów odwołań do sądu pracy. Wydłużono z 7 do 21 dni termin na wniesienie przez pracownika odwołania do sądu od wypowiedzenia umowy o pracę. A z 14 do 21 dni wydłużono termin na złożenie odwołania od rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia oraz termin na żądanie nawiązania umowy o pracę. Obecne terminy są zbyt krótkie na prawidłowe sformułowanie pozwu.

 

Ułatwienia finansowe

Odciążenie małych i średnich firm od uciążliwych obowiązków administracyjno-finansowych wiąże się z podniesieniem progu przychodów uprawniających do ułatwień. Dotyczy to m.in. oszczędności na prowadzeniu księgowości. Roczne oszczędności przedsiębiorców z tego tytułu mogą sięgnąć nawet 190 mln zł.

Podniesiono – z 1,2 do 2 mln euro – roczny limit przychodów netto (ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych), do którego podatnicy podatku PIT mogą prowadzić podatkowe księgi przychodów i rozchodów. Ze 150 do 250 tys. euro zwiększono maksymalny roczny próg przychodów uprawniający do korzystania z opodatkowania działalności gospodarczej w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Rozwiązanie to zmniejszy obciążania administracyjne związane z wypełnianiem obowiązków podatkowych – ewidencja z wykorzystaniem ryczałtu jest uproszczona i mniej pracochłonna dla przedsiębiorcy.

 

W budowlance - zgłoszenia zamiast pozwoleń

Zmiany w prawie budowlanym nie dotyczą tylko przedsiębiorców ale także zwykłych obywateli. Zmniejszają biurokrację i przyspieszają procedury.

Zwolniono niektóre roboty budowlane z pozwolenia na budowę lub zgłoszenia. Przyspieszenie rozpoczęcie procesu inwestycyjnego umożliwi skrócenie – z 30 do 21 dni – terminu na wniesienie sprzeciwu do zgłoszeń budowy. Urzędnicy nie będą mogli przeciągać wydania decyzji - jeśli organ nie wypowie się w ciągu 21 dni, to inwestor będzie mógł uznać, że nie wyraził sprzeciwu (tzw. milcząca zgoda). Jednocześnie przed tym terminem organ będzie mógł wydać z urzędu zaświadczenie inwestorowi o niezgłoszeniu sprzeciwu.

Wprowadzone ułatwienia dotyczą także instytucji "istotnego odstąpienia od zatwierdzonego projektu budowlanego lub innych warunków pozwolenia na budowę" zmniejszając jej zakres. Regulacja taka uprości i usprawni proces budowlany.

Przyjęte ułatwienia dotyczą także obszaru dozoru technicznego, prawa ochrony środowiska i prawa handlowego.

Nowe regulacje powinny wejść w życie 1 stycznia 2017 r., z wyjątkiem części rozwiązań, które mają obowiązywać w innych terminach.

 

Partnerem cyklu tekstów o przedsiębiorczości jest PARP http://www.parp.gov.pl/

opr. AS

Redakcja: Administracja
Konrad Abramowicz

Komentarze:

~ offer free B thumbnail
~ offer free B 06.11.2017, 13:39

We offer free Bitcoin Wallet, Bitcoin ATM Debit Card Buy Bitcoins Price 50 USD Both Visa master debit Card Credit Card ATM Machine locations map coinbase btc

~sdfsdfsd thumbnail
~sdfsdfsd 30.10.2017, 13:04

I am glad that it turned out so well and I hope it will continue in the future because it is so worthwhile and meaningful to the community.
instant Bitcoin price

~jams thumbnail
~jams 03.09.2017, 08:34

I would like to thank you for the efforts you have made in writing this article. I am hoping the same best work from you in the future as well. Thanks...
Properties for sale Cebu

~dasd thumbnail
~dasd 30.08.2017, 08:57

I would like to say that this blog really convinced me to do it! Thanks, very good post.
www.blog-jardin.info

~jams thumbnail
~jams 29.08.2017, 09:47

I am very happy to discover your post as it will become on top in my collection of favorite blogs to visit. teeth bleaching san diego

~JAMS thumbnail
~JAMS 28.08.2017, 15:35

I appreciate everything you have added to my knowledge base.Admiring the time and effort you put into your blog and detailed information you offer.Thanks.
http://www.oatleyblog.com.au/

~awd thumbnail
~awd 21.08.2017, 07:51

What a fantabulous post this has been. Never seen this kind of useful post. I am grateful to you and expect more number of posts like these. Thank you very much.
Car wreckers Melbourne

~asdasd thumbnail
~asdasd 17.08.2017, 14:48

This article was written by a real thinking writer. I agree many of the with the solid points made by the writer. I’ll be back.
vietnam top video production companies

~Hi there, I fou thumbnail
~Hi there, I fou 16.08.2017, 07:00

Hi there, I found your blog via Google while searching for first aid for a heart attack and your post looks very interesting for me.
Bitcoin to Western Union

~sda thumbnail
~sda 15.08.2017, 10:37

Thanks For sharing this Superb article.I use this Article to show my assignment in college.it is useful For me Great Work.
tuindoek

~asdas thumbnail
~asdas 13.08.2017, 14:13

Love what you're doing here guys, keep it up!..
aluminium wanddecoratie

~asdsad thumbnail
~asdsad 09.08.2017, 15:36

This is a great inspiring article.I am pretty much pleased with your good work.You put really very helpful information. Keep it up. Keep blogging. Looking to reading your next post.
divorce lawyers

~dsd<a href='http://mauivideographer.com'>Maui Videographer</a> thumbnail
~dsd<a href='http://mauivideographer.com'>Maui Videographer</a> 06.08.2017, 12:08

This is very educational content and written well for a change. It's nice to see that some people still understand how to write a quality post!

~JAMS thumbnail
~JAMS 04.08.2017, 12:24

This was a really great contest and hopefully I can attend the next one. It was alot of fun and I really enjoyed myself..
piggyback loan calculator

~asd thumbnail
~asd 02.08.2017, 09:25

I have a hard time describing my thoughts on content, but I really felt I should here. Your article is really great. I like the way you wrote this information.
stress and endometriosis

~sds thumbnail
~sds 30.07.2017, 14:44

This is the type of information I’ve long been trying to find. Thank you for writing this information.
cures for IBS

~asddasd thumbnail
~asddasd 27.07.2017, 12:19

Thanks a lot for sharing us about this update. Hope you will not get tired on making posts as informative as this.
英国微整

~sdsad thumbnail
~sdsad 27.07.2017, 08:14

Great post I would like to thank you for the efforts you have made in writing this interesting and knowledgeable article.
legal steroids

~sadsd thumbnail
~sadsd 24.07.2017, 14:50

This is such a great resource that you are providing and you give it away for free. I love seeing blog that understand the value of providing a quality resource for free.
jetpack joyride hack ios

~asd thumbnail
~asd 23.07.2017, 16:21

i read a lot of stuff and i found that the way of writing to clearifing that exactly want to say was very good so i am impressed and ilike to come again in future..
hay day hack

~asd thumbnail
~asd 20.07.2017, 15:33

Great survey, I'm sure you're getting a great response.
Curso de SEO

~dsaddd thumbnail
~dsaddd 17.07.2017, 13:04

nice post, keep up with this interesting work. It really is good to know that this topic is being covered also on this web site so cheers for taking time to discuss this!
sport nutrition ireland

~asdadsd thumbnail
~asdadsd 16.07.2017, 12:44

I really appreciate the kind of topics you post here. Thanks for sharing us a great information that is actually helpful. Good day!
property management websites

~sadsd thumbnail
~sadsd 15.07.2017, 10:55

I read that Post and got it fine and informative.
tư vấn du học tại đà nẵng

~jamsmalik thumbnail
~jamsmalik 09.07.2017, 17:18

Yes i am totally agreed with this article and i just want say that this article is very nice and very informative article.I will make sure to be reading your blog more. You made a good point but I can't help but wonder, what about the other side? !!!!!!THANKS!!!!!!
scribblersinc.ca

~jamsmalik thumbnail
~jamsmalik 09.07.2017, 17:18

Yes i am totally agreed with this article and i just want say that this article is very nice and very informative article.I will make sure to be reading your blog more. You made a good point but I can't help but wonder, what about the other side? !!!!!!THANKS!!!!!!
scribblersinc.ca

~jamsmalik thumbnail
~jamsmalik 08.07.2017, 17:03

Superbly written article, if only all bloggers offered the same content as you, the internet would be a far better place..
jason spencer student loan

~Marketing Assignment Help thumbnail
~Marketing Assignment Help 05.07.2017, 13:40

Marketing Assignment Help
The leading assignment help UK firm offers state of the art services to its clients with a promise of delivering all the required work well within the deadline.

~HR Homework Help thumbnail
~HR Homework Help 05.07.2017, 13:11

HR homework Help
I like it when individuals get together and share thoughts. Great blog, continue the good work!

~asdd thumbnail
~asdd 04.07.2017, 09:37

I really like your take on the issue. I now have a clear idea on what this matter is all about..
ottawadistributionservices.ca

~asds thumbnail
~asds 02.07.2017, 12:31

this is really nice to read..informative post is very good to read..thanks a lot!
read more

~jamsmalik thumbnail
~jamsmalik 02.07.2017, 08:58

This is such a great resource that you are providing and you give it away for free. I love seeing blog that understand the value of providing a quality resource for free.
posts on hair care

~asdsd thumbnail
~asdsd 01.07.2017, 16:46

Thanks so much for this information. I have to let you know I concur on several of the points you make here and others may require some further review, but I can see your viewpoint.
rosary necklaces

~asdsad thumbnail
~asdsad 01.07.2017, 13:26

I’ve been surfing online more than three hours today, yet I never found any interesting article like yours. It’s pretty worth enough for me. In my opinion, if all webmasters and bloggers made good content as you did, the web will be a lot more useful than ever before.
Магазин электротоваров и электрооборудования

~asd thumbnail
~asd 15.06.2017, 13:04

Your article has piqued a lot of positive interest. I can see why since you have done such a good job of making it interesting.
private investigator

~20170609yuanyuan thumbnail
~asd thumbnail
~asd 07.06.2017, 15:19

I have a hard time describing my thoughts on content, but I really felt I should here. Your article is really great. I like the way you wrote this information.
how to lose weight quickly

~asd thumbnail
~asd 03.06.2017, 14:53

Hello I am so delighted I located your blog, I really located you by mistake, while I was watching on google for something else, Anyways I am here now and could just like to say thank for a tremendous post and a all round entertaining website. Please do keep up the great work.
har vokse side effects

~Byronjep thumbnail
~Byronjep 29.05.2017, 15:16

atriotomy bertiellosis Lewy paxil online intervenous tubercle (of right atrium) layer of Bechterew isothermal

~jamsmalik thumbnail
~jamsmalik 18.05.2017, 05:34

Interesting post. I Have Been wondering about this issue, so thanks for posting. Pretty cool post.It 's really very nice and Useful post.Thanks
top affiliate programs

~jamsmalik thumbnail
~jamsmalik 16.05.2017, 03:28

You know your projects stand out of the herd. There is something special about them. It seems to me all of them are really brilliant!
encanador

~jams thumbnail
~jams 15.05.2017, 08:06

I felt very happy while reading this site. This was really very informative site for me. I really liked it. This was really a cordial post. Thanks a lot!.
look at here

~jamsmalik thumbnail
~jamsmalik 13.05.2017, 07:32

New web site is looking good. Thanks for the great effort.
shopper

~vouchers thumbnail
~vouchers 11.05.2017, 06:25

I appreciated your work very thanks
vouchers

~onesacluxefrance thumbnail
~onesacluxefrance 09.05.2017, 10:19

Si vous pouvez agir calmement sac à main Sac Hermes d'une année ou il y a un an, vous ne payez pas assez d'argent pour eux. En fait, il y a beaucoup ajouté, Gucci laisser sans pitié toute personne anxieuse, parce que toutes ces années, ils se sont concentrés sur l'admission à copier les Réplique sac de luxe gucci adresse et style avant-gardiste de la journée, pourrait frapper leurs admirateurs. Néanmoins, ils ont dit des périphériques de havresac apparaissent branche en fonction.

~jamsmalik thumbnail
~jamsmalik 07.05.2017, 08:38

Superbly written article, if only all bloggers offered the same content as you, the internet would be a far better place..
vouchers

~lzm thumbnail
~hoowei thumbnail
~hoowei 09.01.2017, 08:21

Like all replica rolex uk, its fluted winding crown is set with a blue cabochon-shaped spinel and protected by a curved arch. The black calfskin strap integrates seamlessly into the case lugs and fastens with a black replica watches, double-adjustable folding buckle. With all due respect, you only answered the last cartier replica uk, and even your answer did not include any information on how each is different. I am trying to make a decision on which of three rolex replica sale to buy.

Pogotowie Dziennikarskie

Rozprawy sądowe

CMWP SDP interweniuje

Centrum Monitoringu Wolności Prasy SDP jest zaniepokojone prywatnym aktem oskarżenia spółki Qumak przeciwko red. Jarosławowi Jakimczykowi.

Dlaczego skazano dziennikarza

Poniżej przedstawiamy pełny wyrok wraz z usazadnieniem dotyczącym głośnej prowokacji dziennikarskiej Endy'ego Gęsiny Torresa.