UWAGA! Ten serwis używa cookies. Zmiany zasad korzystania z plików cookies można dokonać w ustawieniach przeglądarki  

Pogotowie Dziennikarskie SDP

zaloguj się:
zarejestruj się

Jeśli rozwój, to tylko inteligentny (partnerem cyklu tekstów o przedsiębiorczości jest PARP)

Logo PARP

Konrad Abramowicz

12.12.2016, 00:00

Największym w całej Unii Europejskiej krajowym programem finansującym badania, rozwój i innowacje – jest Program Operacyjny Inteligentny Rozwój. To ponad 36 mld złotych przeznaczonych dla przedsiębiorców, którym brakuje środków by realizować biznesowe marzenia. Marzenia o sukcesie własnym i Polsce silnej i niezależnej gospodarczo.

W biznesie, by osiągnąć realne efekty ważne jest działanie konsekwentne i całościowe. To właśnie zapewnia Program Operacyjny Inteligentny Rozwój (POIR), który jest programem kompleksowym – wspiera innowacyjną przedsiębiorczość na wszystkich etapach: od idei, poprzez badania i rozwój, aż do wprowadzenia innowacji na rynek.

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) jest w programie Inteligentny Rozwój odpowiedzialna za wdrożenia działań i rozdzielenie części środków – na działania w POIR, na wsparcie firm z sektora małych i średnich przedsiębiorstw, dysponuje kwotą 1,95 mld euro. Skupia się głównie na czterech obszarach, które obejmują: rynek start-upowy, inwestycje w innowacje, proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw, internacjonalizację i promocję gospodarczą.

Dla mikro-, małych i średnich przedsiębiorców finansowanie konkretnych działań dzięki pomocy PARP-u otwiera możliwości dynamicznego rozwoju, podnosi potencjał innowacyjności i konkurencyjności, umożliwia także podjęcie współpracy z jednostkami naukowymi i instytucjami otoczenia biznesu.

Efekty wykorzystania środków z POIR są bardzo konkretne. W Programie może wziąć udział ponad 12 tys. firm, które uzyskają wsparcie na prace badawczo-rozwojowe i wdrażanie innowacji. Powstanie co najmniej 20,5 tys. nowych miejsc pracy a firmy uruchomią około 4,4 mld euro własnych środków na działalność innowacyjną.

Na Start-up!

W łańcuchu działań prorozwojowych – na samym początku są firmy, które dopiero rozpoczynają swoją działalność - start-upy. Sam oryginalny pomysł na biznes nie wystarcza. Rozpoczęcie działalności gospodarczej kosztuje a zaniechania spowodowane brakiem pieniędzy, powodują, że przedsięwzięcie nie ma szans na utrzymanie się na rynku. Luka finansowa czyli brak dostępu do finansowania, stanowi jedną z najpoważniejszych barier rozwoju innowacyjnych przedsięwzięć biznesowych. I w tym punkcie PARP w ramach POIR może pomóc w rozwinięciu biznesu. Osiągnięcie stabilnego finansowania na tym etapie zapewnia Fundusz Pożyczkowy Innowacji lub projekt Scale UP.

Pieniądze nie spadną z nieba konieczna jest inicjatywa własna. Aby uzyskać pożyczkę z Funduszu Pożyczkowego Innowacji należy znaleźć inwestora prywatnego i przekonać go do współpracy. Inwestorem może być fundusz typu venture capital (VC) lub anioł biznesu (biznesmen z branży dysponujący kapitałem do zainwestowania). Konieczne jest wcześniejsze podpisanie z nim umowy inwestycyjnej na objęcie udziałów lub akcji w przedsiębiorstwie.

Finansowanie start-upu za pomocą Funduszu Pożyczkowego Innowacji składa się z dwóch części: środków publicznych i kapitału prywatnego (aniołów biznesu lub funduszy VC) w stosunku 1:1. Do inwestycji prywatnej Fundusz dorzuci drugie tyle. Dzięki takiej konstrukcji wsparcia przedsiębiorca otrzyma, „w pakiecie”, biznesowe doświadczenie, mentoring, doradztwo i kontakty inwestora prywatnego. Dodatkowym pozytywnym efektem tak skonstruowanego wsparcia jest pobudzenie i zachęcenie kapitału prywatnego do angażowania się w perspektywiczne, innowacyjne, ale przez to także - niestety - ryzykowne przedsięwzięcia.

Pożyczka przeznaczona dla mikro- i małych przedsiębiorców, których firma działa na rynku nie dłużej niż 55 miesięcy (minimalnie – 200 tys. zł, maksymalnie – 2 mln zł) ma długi okres spłaty (maksymalnie 8 lat). Na tego typu pożyczki w ramach projektu przeznaczono 129,74 mln euro.

Przyspieszamy ze Scale UP

Brak doświadczenia i wystarczających środków powoduje często przeciąganie się okresu przygotowania produktu i wejścia na rynek, co generuje dodatkowe koszty funkcjonowania start-upu. W przyspieszeniu działań, a co za tym idzie obniżeniu kosztów, pomocny jest program Scale UP w ramach programu Start In Poland ze środków POIR.

Z Programu opartego na współpracy z dużymi przedsiębiorstwami skorzystać mogą mikroprzedsiębiorcy lub mali przedsiębiorcy. Celem działania jest przygotowanie produktu lub usługi do komercjalizacji, dzięki wsparciu doradczemu i mentorskiemu oraz wsparciu w formie pieniężnej, mające na celu przyspieszenie procesu stworzenia produktu lub usługi.

Scale UP odwołuje się do koncepcji „złotego trójkąta innowacji”, ponieważ animuje współpracę trzech różnych grup podmiotów i daje każdej z nich korzyści. Start-upy biorą udział w programie akceleracyjnym, w ramach którego dostają pomoc finansową na opracowanie innowacji; korzystają z wiedzy, kontaktów i zaplecza infrastrukturalnego dużego przedsiębiorstwa. Akceleratory (grantobiorcy) – tworzą podmioty posiadające zespoły doświadczone we współpracy z młodymi firmami i rekrutują start-upy uczestniczące w programie. Duże przedsiębiorstwa – współpracują z akceleratorem i pełnią rolę wspierającą w procesie akceleracji, jednocześnie zyskują dostęp do innowacyjnych rozwiązań i potencjału rynkowego start-upów; otrzymują produkty i usługi, które odpowiadają na ich potrzeby zidentyfikowane w toku programu.

Odbył się już konkurs, zorganizowany przez PARP, na dofinansowanie programów akceleracyjnych dla startupów. 10 firm otrzymało na ten cel ok. 60 mln zł (początkowy budżet wynosił 35 mln zł lecz zwiększono go ze względu na wysoki poziom złożonych projektów).

- Udało się nam zmobilizować bardzo dużą liczbę nie tylko potencjalnych akceleratorów, ale przede wszystkim dużych przedsiębiorstw, w tym spółek z udziałem skarbu państwa, których potencjał i otwarcie na start-upy może sprawić, że na rynku pojawią się nowe produkty i usługi. Liczymy, że za dwa lata pojawi się 200 nowych innowacyjnych firm – mówi Jadwiga Emilewicz, wiceminister rozwoju. 

Wsparcie przyznano tym akceleratorom, które w najwyższym stopniu spełniały kryteria konkursu. Przedstawiły nowatorskie rozwiązania, zaprezentowały profesjonalny plan rozwoju startupów objętych akceleracją oraz wykazały się doświadczeniem w podobnych działaniach.

Już w grudniu PARP planuje zawrzeć pierwsze umowy z wybranymi akceleratorami, co oznacza, że jeszcze w tym roku akceleratory będą mogły rozpocząć działania projektowe na rzecz startupów. Każdy z realizowanych programów akceleracyjnych obejmie wsparciem minimum 20 startupów.

A na mecie innowacje…

Innowacje to klucz do sukcesu w biznesie – otwierają dostęp do funduszy unijnych i do kieszeni klientów, którzy są coraz bardziej wymagający. Firmy inwestujące w innowacje, wyprzedzają konkurencję. Innowacje ma wymiar praktyczny, rynkowy i użytkowy. W ramach POIR można uzyskać środki zarówno na nowy, innowacyjny, produkt, jak i ochronę praw własności.

Bon na innowacje to prosty i logiczny mechanizm wsparcia, łączący pomysł biznesowy na innowację z wiedzą i zapleczem technicznym jakim dysponuje jednostka naukowa. Wsparcie finansowe obejmuje zakup od jednostki naukowej usługi polegającej na opracowaniu nowego lub znacząco ulepszonego wyrobu, usługi, technologii produkcji lub nowego projektu wzorniczego. Na wsparcie tego typu przeznaczono w programie dla mikro-, małych i średnich przedsiębiorców, ponad 80 mln euro.

Plany międzynarodowej ekspansji produktu wymagają uwzględnienia środków na ochronę praw własności przemysłowej na terenie krajów gdzie produkt będzie dystrybuowany. Daje to możliwość zabezpieczenia przed bezprawnym korzystaniem z zastosowanych rozwiązań i dochodzenia roszczeń za naruszenia praw ochrony własności przemysłowej (tj. patentów, praw ochronnych na wzory użytkowe oraz praw z rejestracji wzorów przemysłowych).

Jest to jednak kosztowne. Wiele firm nie stać na takie zabezpieczenie, stąd ważne jest wsparcie finansowe z POIR. Uwzględnia ono zarówno uzyskanie prawa ochrony własności przemysłowej jak i pomoc w ewentualnej obronie posiadanych praw.

Na zabezpieczenie innowacji na wybranych rynkach zagranicznych przeznaczono ponad 47 mln euro. Dofinansowanie (minimalne – 10 tys. zł, maksymalne – 1 mln zł) obejmuje do 50 proc. wartości kosztów kwalifikowanych.

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój wspiera innowacje i działania proinnowacyjne w polskiej gospodarce. Kryteria dofinansowania gwarantują, że pieniądze zostaną dobrze spożytkowane.

Więcej informacji na temat POIR, wszystkich poddziałań, które obejmuje i zasad przyznawania dofinansowania można znaleźć na stronie  http://www.parp.gov.pl/

Redakcja: Administracja
Konrad Abramowicz

Komentarze:

~dasdad thumbnail
~dasdad 23.07.2017, 14:13

This is such a great resource that you are providing and you give it away for free. I love seeing blog that understand the value. Im glad to have found this post as its such an interesting one! I am always on the lookout for quality posts and articles so i suppose im lucky to have found this! I hope you will be adding more in the future...
legal steroids

~asdasd thumbnail
~asdasd 20.07.2017, 10:15

Thanks you very much for sharing these links. Will definitely check this out..
realestateinfogateway.ca

~qwe thumbnail
~qwe 19.07.2017, 13:18

Thanks so much for sharing this awesome info! I am looking forward to see more posts by you!
suction cups

~jams thumbnail
~jams 18.07.2017, 10:37

useful information on topics that plenty are interested on for this wonderful post.Admiring the time and effort you put into your b!..
best dslr cameras under 35000 in india

~asdd thumbnail
~asdd 17.07.2017, 10:40

This is a great inspiring article.I am pretty much pleased with your good work.You put really very helpful information. Keep it up. Keep blogging. Looking to reading your next post.
buy diet whey online

~asdad thumbnail
~asdad 16.07.2017, 09:54

Interesting topic for a blog. I have been searching the Internet for fun and came upon your website. Fabulous post. Thanks a ton for sharing your knowledge! It is great to see that some people still put in an effort into managing their websites. I'll be sure to check back again real soon.
best property management website

~jams thumbnail
~jams 16.07.2017, 09:01

You’ve got some interesting points in this article. I would have never considered any of these if I didn’t come across this. Thanks!.
texting and driving simulator

~JAMS thumbnail
~JAMS 16.07.2017, 08:59

Thanks for the blog loaded with so many information. Stopping by your blog helped me to get what I was looking for.
drunk driving simulator

~asdsdad thumbnail
~asdsdad 15.07.2017, 16:42

Thanks for sharing nice information with us. i like your post and all you share with us is uptodate and quite informative, i would like to bookmark the page so i can come here again to read you, as you have done a wonderful job.
pozycjonowanie stron

~asdas thumbnail
~asdas 13.07.2017, 13:47

This is such a great resource that you are providing and you give it away for free. I love seeing websites that understand the value of providing a quality resource for free. It is the old what goes around comes around routine.
du hoc uc

~asdad thumbnail
~asdad 12.07.2017, 13:07

This is my first time i visit here and I found so many interesting stuff in your blog especially it's discussion, thank you.
The Real Estate Report

~dsdas thumbnail
~dsdas 06.07.2017, 14:19

Nice to read your article! I am looking forward to sharing your adventures and experiences.
jason spencer student loan

~asdasds thumbnail
~asdasds 05.07.2017, 13:21

I’ve been searching for some decent stuff on the subject and haven't had any luck up until this point, You just got a new biggest fan!..
phen375

~thesis writing services thumbnail
~thesis writing services 05.07.2017, 12:01

thesis writing services
This is really a great stuff for sharing. Thanks for sharing.

~C# Homework Help thumbnail
~C# Homework Help 05.07.2017, 11:38

C# Homework Help
This is great information for students. This article is very helpful i really like this blog thanks. I also have some information relevant for online dissertation help.

~asdasd thumbnail
~asdasd 03.07.2017, 10:09

I’ve been searching for some decent stuff on the subject and haven't had any luck up until this point, You just got a new biggest fan!..
margaretcarleton.ca

~dasdad thumbnail
~dasdad 01.07.2017, 13:20

Thanks so much for sharing this awesome info! I am looking forward to see more posts by you!
Магазин электротоваров и электрооборудования

~asds thumbnail
~asds 15.06.2017, 12:41

Thanks for every other informative site. The place else may just I get that kind of information written in such an ideal means? I have a venture that I’m just now operating on, and I have been on the look out for such information.
private investigations

~asd thumbnail
~asd 10.06.2017, 15:57

Only aspire to mention ones content can be as incredible. This clarity with your post is superb and that i may think you’re a guru for this issue. High-quality along with your concur permit me to to seize your current give to keep modified by using approaching blog post. Thanks a lot hundreds of along with you should go on the pleasurable get the job done.
Weight Loss Ideas

~asd thumbnail
~asd 07.06.2017, 15:02

I admire what you have done here. I like the part where you say you are doing this to give back but I would assume by all the comments that this is working for you as well.
how to lose weight fast and easy

~asd thumbnail
~asd 03.06.2017, 14:10

I was reading your article and wondered if you had considered creating an ebook on this subject. Your writing would sell it fast. You have a lot of writing talent.
testogen scam

~jams thumbnail
~jams 29.05.2017, 08:46

Very nice article, I enjoyed reading your post, very nice share, I want to twit this to my followers. Thanks!.
guestobsessed

~jams thumbnail
~jams 21.05.2017, 15:34

I have not any word to appreciate this post.....Really i am impressed from this post....the person who create this post it was a great human..thanks for shared this with us.
Nature's Bliss for The Mesothelioma Patients

~asd thumbnail
~asd 21.05.2017, 09:02

Your work is very good and I appreciate you and hopping for some more informative posts. Thank you for sharing great information to us.
baby stroller

~jams thumbnail
~jams 20.05.2017, 09:11

Really a great addition. I have read this marvelous post. Thanks for sharing information about it. I really like that. Thanks so lot for your convene.
How old am I if I was born on November 1 2003?

~jams thumbnail
~jams 19.05.2017, 08:30

This is just the information I am finding everywhere. Thanks for your blog, I just subscribe your blog. This is a nice blog..
wedding cardigan

~ASD thumbnail
~ASD 18.05.2017, 13:34

I am hoping the same best effort from you in the future as well. In fact your creative writing skills has inspired me.
womens designer shoes

~jams thumbnail
~jams 18.05.2017, 12:53

Really a great addition. I have read this marvelous post. Thanks for sharing information about it. I really like that. Thanks so lot for your convene.
mortgage calculator with taxes and insurance and hoa

~jamsmalik thumbnail
~jamsmalik 17.05.2017, 10:18

Thanks for taking the time to discuss this, I feel strongly about it and love learning more on this topic.
top affiliate programs

~jams thumbnail
~jams 17.05.2017, 08:12

Really a great addition. I have read this marvelous post. Thanks for sharing information about it. I really like that. Thanks so lot for your convene.
Walmartone login

~jams thumbnail
~jams 16.05.2017, 08:14

this is really nice to read..informative post is very good to read..thanks a lot!
bmw decoder

~jamsmalik thumbnail
~jamsmalik 16.05.2017, 03:11

The post is written in very a good manner and it contains many useful information for me.
encanador

~jams thumbnail
~jams 15.05.2017, 21:33

You have a good point here!I totally agree with what you have said!!Thanks for sharing your views...hope more people will read this article!!!
Ready

~jams thumbnail
~jams 15.05.2017, 12:06

very interesting post.this is my first time visit here.i found so many interesting stuff in your blog especially its discussion..thanks for the post!
taco bell headquarters

~jams thumbnail
~jams 13.05.2017, 10:30

Thank you so much for sharing this great blog.Very inspiring and helpful too.Hope you continue to share more of your ideas.I will definitely love to read.
assurance entreprise

~jams thumbnail
~jams 13.05.2017, 09:18

I really enjoyed reading this post, big fan. Keep up the good work and please tell me when can you publish more articles or where can I read more on the subject?
Walmartone Associate login

~jamsmalik thumbnail
~jamsmalik 13.05.2017, 07:16

Excellent information on your blog, thank you for taking the time to share with us. Amazing insight you have on this, it's nice to find a website that details so much information about different artists.
personal

~codes thumbnail
~codes 11.05.2017, 06:13

Thank you very much for keep this information.
codes

~jamsmalik thumbnail
~jamsmalik 07.05.2017, 00:11

Wonderful article, thanks for putting this together! This is obviously one great post. Thanks for the valuable information and insights you have so provided here.
coupons

Pogotowie Dziennikarskie

Rozprawy sądowe

CMWP SDP interweniuje

Centrum Monitoringu Wolności Prasy SDP jest zaniepokojone prywatnym aktem oskarżenia spółki Qumak przeciwko red. Jarosławowi Jakimczykowi.

Dlaczego skazano dziennikarza

Poniżej przedstawiamy pełny wyrok wraz z usazadnieniem dotyczącym głośnej prowokacji dziennikarskiej Endy'ego Gęsiny Torresa.