UWAGA! Ten serwis używa cookies. Zmiany zasad korzystania z plików cookies można dokonać w ustawieniach przeglądarki  

Pogotowie Dziennikarskie SDP

zaloguj się:
zarejestruj się

Anioł wie, że małe firmy to dobry interes

Logo PARP

Redakcja

07.12.2015, 00:00
Przyszłością rynku innowacji w Polsce są start-upy. Firmy prowadzone przez ludzi z oryginalnym pomysłem. Poważnym problemem dla osób rozpoczynających taką działalność gospodarczą jest brak wystarczających środków i duże ryzyko dla potencjalnych inwestorów.
 
Zalążki sukcesu
W takiej sytuacji pomocą służy program „Starter” prowadzony przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości. Pieniądze trafiają zarówno do innowacyjnych start-upów , jak i do funduszy kapitału zalążkowego wspierających tego rodzaju firmy.
Starter powstał w oparciu o wieloletnie doświadczenia PARP przy wspieraniu funduszy seedowych. W latach 2007–2013 PARP dokapitalizowała ponad 70 funduszy, które zaowocowały do chwili obecnej inwestycjami w ponad 900 innowacyjnych start-upów. Wsparcie tej grupy inwestycji jest odpowiedzią na lukę finansową występującą na poziomie do 1 miliona zł.
Intencją jest utrzymanie mechanizmu pełnego wsparcia, poczynając od pomysłu, a kończąc na wejściu kapitałowym funduszy inwestujących w start-upy. Celem działania jestwsparcie innowacyjnych start-upów z takich branż jak ICT, Medycyna, Life Science czy Ochrona Środowiska oraz dokapitalizowanie sieci funduszy kapitału zalążkowego, których zadaniem jest:
*identyfikacja i wybór najlepiej rokujących innowacyjnych projektów na wczesnych etapach rozwoju,
*przygotowanie powyższych projektów do etapu, w którym są one gotowe do tego, by być przedmiotem inwestycji kapitałowej,
*inwestycja kapitałowa na poziomie inwestora mniejszościowego.
Dzięki swojemu doświadczeniu, kompetencjom i kontaktom fundusze są w stanie dać powoływanym spółkom tzw. smart money, zwiększając znacząco szanse na ich komercyjny sukces.
 
Biznes w anielskiej sieci
W Polsce przez 25 lat gospodarki rynkowej zdążyły się wykształcić struktury zrzeszające inwestorów prywatnych. Nie byłoby to możliwe, gdyby nie wsparcie udzielane przez PARP ze środków UE. Miało ono na celu aktywowanie inwestorów i edukowanie ich w zakresie inwestowania na rynkach niepublicznych.
Wartość i liczba tych inwestycji dokonywanych przez polskich Aniołów Biznesu nie są imponujące - jesteśmy za Europą i Stanami Zjednoczonymi. Powody takiego stanu rzeczy to mniejsza majętność polskich Aniołów Biznesu w porównaniu z ich zachodnimi odpowiednikami i mniejsza akceptacja ryzyka inwestycyjnego. Inwestycja Aniołów Biznesu to dla nowych firm bardzo atrakcyjna forma wsparcia, ponieważ uzyskują tzw. smart money, czyli nie tylko pieniądze, ale również wiedzę, kontakty oraz doświadczenie Anioła.
Celem działania jestaktywizacja rynku inwestorów prywatnych oraz odpowiednie dokapitalizowanie innowacyjnych startupów przez wsparcie kapitałowe najbardziej obiecujących projektów oraz spółek przy zastosowaniu grupowego (syndykatowego) modelu inwestowania aniołów biznesu.
Dofinansowanie otrzymają projekty realizowane za pośrednictwem pośredników finansowych –Sieci Aniołów Biznesu. Będą oni wyszukiwać młode przedsiębiorstwa oparte na innowacyjnych pomysłach, a następnie mobilizować inwestorów prywatnych do zapewnienia kapitału w celu dokonania inwestycji w ww. przedsiębiorstwa. Warunkiem jest zaangażowanie minimum trzech aniołów biznesu w daną inwestycję.
 
Fundusz pożyczkowy zastąpi banki
Żaden bank nie udzieli kredytu startującej firmie ze względu na brak historii finansowej oraz brak możliwości ustanowienia odpowiednich zabezpieczeń. Celem działania PARP-u jest zwiększenie liczby przedsiębiorstw działających w oparciu o innowacyjne rozwiązania oraz zwiększenie dostępu do zewnętrznych źródeł finansowania. Wprowadzenie coaching’u oraz doradztwa wynikającego z zaangażowania Anioła Biznesu lub funduszu Venture Capital w przedsiębiorstwo.
Pożyczka może być udzielona na uruchomienie działalności przedsiębiorstwa rozumiane jako wprowadzenie innowacyjnego produktu do sprzedaży, lub na rozwinięcie działalności przedsiębiorstwa – w przypadku, gdy produkt jest już sprzedawany nie dłużej, niż 24 miesiące. Pożyczka może być udzielona pod warunkiem wykazania spełnienia poniższych wymagań:
*zakłada inwestycję inwestora kapitałowego,
*biznesplan wykazuje rentowność przedsięwzięcia,
*wnioskodawca zapewnia wkład własny.
 
Debiut na parkiecie z emisją
Wsparciem małych i średnich przedsiębiorstw w dostępie do rynku kapitałowego jest instrument 4STOCK, który jest jedną z form pozyskania środków. Dla firm o niewielkiej kapitalizacji dedykowany jest rynek NewConnect a obligacje notowane są na Catalyst.
Nowością w tym instrumencie będzie otwarcie się na przedsiębiorców zamierzających finansować rozwój firmy, którzy nie chcą dzielić się swoimi udziałami lub akcjami, a preferują formułę długu w postaci emisji obligacji. Novum w działaniu jest możliwość finansowania wydatków związanych z pozyskaniem ratingu przez przedsiębiorstwa. Dzięki pozyskaniu ratingu zmniejszeniu ulegnie przyszły koszt pozyskania finansowania dłużnego, a także zwiększy się wiarygodność polskich firm na rynkach zagranicznych.
Celem działania jest zniesienie głównej bariery w pozyskaniu finansowania z rynków publicznych, tj. wysokich kosztów przygotowania przedsiębiorstwa do debiutu na parkiecie lub emisji obligacji. Tym samym przedsiębiorstwa będą miały ułatwiony dostęp do finansowania, a polskie rynki papierów wartościowych będą zasilane nowymi, dynamicznie rozwijającymi się przedsiębiorstwami.
Więcej informacji – www.poir.parp.gov.pl

PARP jest partnerem merytorycznym Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich
Redakcja: Administracja
Redakcja

Komentarze:

~asdasd thumbnail
~asdasd 23.07.2017, 13:23

nice bLog! its interesting. thank you for sharing....
legal steroids

~asds thumbnail
~asds 23.07.2017, 10:29

You know your projects stand out of the herd. There is something special about them. It seems to me all of them are really brilliant!
Skinny Piggies Fiber Gummies

~asdasd thumbnail
~asdasd 20.07.2017, 10:05

Someone Sometimes with visits your blog regularly and recommended it in my experience to read as well. The way of writing is excellent and also the content is top-notch. Thanks for that insight you provide the readers!
Real Estate Info Gateway

~asdasd thumbnail
~asdasd 19.07.2017, 13:10

Very good written article. It will be supportive to anyone who utilizes it, including me. Keep doing what you are doing – can’t wait to read more posts.
suction cups

~jams thumbnail
~jams 18.07.2017, 10:26

Superbly written article, if only all bloggers offered the same content as you, the internet would be a far better place..
best dslr cameras under 35000 in india

~qe thumbnail
~qe 17.07.2017, 10:33

This blog website is pretty cool! How was it made !
buy diet whey online

~JAMS thumbnail
~JAMS 17.07.2017, 09:40

very interesting post.this is my first time visit here.i found so many interesting stuff in your blog especially its discussion..thanks for the post!
voyance par telephone

~asdad thumbnail
~asdad 16.07.2017, 09:30

I high appreciate this post. It’s hard to find the good from the bad sometimes, but I think you’ve nailed it! would you mind updating your blog with more information?
apartment management website

~jams thumbnail
~jams 16.07.2017, 08:50

Please continue this great work and I look forward to more of your awesome blog posts.
driving simulators for driver training

~asdasdad thumbnail
~asdasdad 15.07.2017, 16:30

Great Article it its really informative and innovative keep us posted with new updates. its was really valuable. thanks a lot.
pozycjonowanie lublin

~jams thumbnail
~jams 13.07.2017, 20:12

Great Information sharing .. I am very happy to read this article .. thanks for giving us go through info.Fantastic nice. I appreciate this post.
profseo.info

~asdsadasd thumbnail
~asdsadasd 13.07.2017, 13:16

Nice to read your article! I am looking forward to sharing your adventures and experiences.
du hoc australia

~sdasd thumbnail
~sdasd 12.07.2017, 12:49

Impressive web site, Distinguished feedback that I can tackle. I am moving forward and may apply to my current job as a pet sitter, which is very enjoyable, but I need to additional expand. Regards.
http://aydaswartz.com

~asdsad thumbnail
~asdsad 06.07.2017, 14:08

It was wondering if I could use this write-up on my other website, I will link it back to your website though.Great Thanks.
jason spencer student loan

~dsdad thumbnail
~dsdad 05.07.2017, 13:06

i read a lot of stuff and i found that the way of writing to clearifing that exactly want to say was very good so i am impressed and ilike to come again in future..
testogen testimonials

~asdasdsa thumbnail
~asdasdsa 03.07.2017, 09:37

It proved to be Very helpful to me and I am sure to all the commentators here!
Margaret Carlton Real Estate Blog

~asdsad thumbnail
~asdsad 02.07.2017, 09:34

i read a lot of stuff and i found that the way of writing to clearifing that exactly want to say was very good so i am impressed and ilike to come again in future..
hoverboard elettrico

~fsdfdsf thumbnail
~fsdfdsf 29.06.2017, 15:31

I have been checking out a few of your stories and i can state pretty good stuff. I will definitely bookmark your blog
personalized necklaces

~asds thumbnail
~asds 15.06.2017, 15:20

I was looking at some of your posts on this website and I conceive this web site is really instructive! Keep putting up..
private investigators detectives

~asd thumbnail
~asd 05.06.2017, 14:06

Great article with excellent idea!Thank you for such a valuable article. I really appreciate for this great information..
read more

~jamsmalik thumbnail
~jamsmalik 04.06.2017, 06:42

That is really nice to hear. thank you for the update and good luck.
Necklace

~jamsmalik thumbnail
~jamsmalik 16.05.2017, 10:21

i read a lot of stuff and i found that the way of writing to clearifing that exactly want to say was very good so i am impressed and ilike to come again in future..
make money

~jams thumbnail
~jams 13.05.2017, 16:58

I am very much pleased with the contents you have mentioned. I wanted to thank you for this great article.

Thiết kế website

~jamsmalik thumbnail
~jamsmalik 13.05.2017, 10:44

This is highly information, crisp and clear. I think that everything has been described in systematic manner so that reader could get maximum information and learn many things.
fashion

~shopping thumbnail
~shopping 10.05.2017, 09:22

Very interesting blog. Alot of blogs I see these days don't really provide anything that I'm interested in, but I'm most definately interested in this one. Just thought that I would post and let you know.
shopping

~jamsmalik thumbnail
~jamsmalik 09.05.2017, 15:44

I really appreciate the kind of topics you post here. Thanks for sharing us a great information that is actually helpful. Good day!
vouchers

~Marketing Case Study Help thumbnail
~Marketing Case Study Help 14.03.2017, 18:06

MARKETING CASE STUDY HELP & MARKETING HELP Marketing Case Study Help Opportunity to all student and different researchers; our organization Marketing Case Study Help

~Marco thumbnail
~yll thumbnail
~xiaojun thumbnail
~xiaojun thumbnail
Pogotowie Dziennikarskie

Rozprawy sądowe

CMWP SDP interweniuje

Centrum Monitoringu Wolności Prasy SDP jest zaniepokojone prywatnym aktem oskarżenia spółki Qumak przeciwko red. Jarosławowi Jakimczykowi.

Dlaczego skazano dziennikarza

Poniżej przedstawiamy pełny wyrok wraz z usazadnieniem dotyczącym głośnej prowokacji dziennikarskiej Endy'ego Gęsiny Torresa.