UWAGA! Ten serwis używa cookies. Zmiany zasad korzystania z plików cookies można dokonać w ustawieniach przeglądarki  

Pogotowie Dziennikarskie SDP

zaloguj się:
zarejestruj się

​Pomoc firmom w trudnościach

Logo PARP

Konrad Abramowicz

05.12.2017, 13:17
Niewypłacalność przedsiębiorstw stanowi istotny problem we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Każdego roku ponad 200 tysięcy przedsiębiorstw staje w obliczu bankructwa. W wyniku tego zjawiska pracę traci ok. 1,7 mln osób. Wiele z tych firm można by uratować, gdyby w porę zauważyły swoje problemy i podjęły działania, by je rozwiązać. Komisja Europejska w dokumencie Small Business Act (SBA) skierowała do państw członkowskich oczekiwanie podjęcia odpowiednich kroków, które poprawią sytuację małych i średnich przedsiębiorstw między innymi poprzez umożliwienie diagnozowania stanu firmy tak, aby na jak najwcześniejszym etapie dostrzec sygnały nadciągających trudności i w porę podjąć odpowiednie działania, a przedsiębiorcom, którzy będą musieli zamknąć działalność, umożliwić jak najszybszy ponowny start. Polska odnosząc się do tego zalecenia przyjęła Politykę Nowej Szansy, która została zatwierdzona uchwałą Rady Ministrów w 2014 roku.
 
Odpowiedź na problem: program Early Warning
 
Pierwszym państwem, które podjęło kompleksowe działania wspierające przedsiębiorców w trudnościach, była Dania, gdzie od ponad 10 lat realizowany jest projekt Early Warning (EW). Okazał się on dużym sukcesem - zbudowano sieć ponad 100 mentorów, którzy pro bono pracują z przedsiębiorcami, wspierając ich w procesie zmiany. Przedsiębiorstwa objęte wsparciem EW zachowały średnio 72% swoich przychodów i 72% zatrudnienia, podczas gdy dla firm niekorzystających z pomocy oferowanej przez EW wskaźniki te wynosiły odpowiednio 64% i 57%. Firmy, które ostatecznie musiały zostać zamknięte, dzięki wsparciu profesjonalnych doradców restrukturyzacyjnych kończyły swoją działalność z zadłużeniem wobec organów podatkowych niższym o ok. 20 000 EUR niż firmy, których bankructwo przebiegało bez wsparcia specjalistów.
Na bazie doświadczeń duńskich opracowany został międzynarodowy partnerski projekt Early Warning Europe, który wygrał konkurs, rozpisany przez EASME (Executive Agency for SME). Projekt finansowany jest ze środków UE w ramach programu COSME (Europe’s programme for small and medium-sized enterprises). Liderem projektu jest partner duński.
Projekt Early Warning Poland realizowany jest przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości oraz Fundację Firmy Rodzinne. Obie organizacje ściśle ze sobą współpracują przez cały okres trwania projektu.
PARP odpowiada za pracę konsultantów oraz współpracuje z doradcami restrukturyzacyjnymi. Zadaniem FFR jest zorganizowanie sieci mentorów oraz stworzenie im jak najlepszych warunków działania, między innymi poprzez organizowanie szkoleń i wymiany doświadczeń.
PARP posiada doświadczenie w diagnozowaniu stanu firm i przewidywaniu upadłości zdobyte podczas realizowanego w latach 2010-2015 projektu System wczesnego ostrzegania. Fundacja Firmy Rodzinne od lat organizuje spotkania mentoringowe oraz buduje sieci wspierających się przedsiębiorców.
W ramach projektu Early Warning Europe opracowany zostanie system wsparcia przedsiębiorstw w trudnościach. System ten zostanie przetestowany w czterech krajach Unii Europejskiej, w tym w Polsce. Oprócz Polski do projektu zostały zaproszone Grecja, Włochy i Hiszpania. W każdym z tych państw proponowane działania będą dostosowane do specyfiki danego kraju, w tym uwzględniać będą panujący system prawny i uwarunkowania kulturowe.
Do projektu Early Warning Poland może zgłosić się każdy przedsiębiorca, który zauważył pierwsze oznaki potencjalnego kryzysu.
W ramach projektu tworzona jest sieć konsultantów regionalnych i mentorów. Konsultanci  odpowiedzialni są za przeprowadzenie wstępnej diagnozy firmy i skierowanie przedsiębiorcy do dalszej pracy z mentorem lub, w trudniejszych sytuacjach, do doradcy restrukturyzacyjnego.
Rolę mentora pełnią doświadczeni przedsiębiorcy, którzy sami w przeszłości przeżywali trudności, prowadząc własne firmy, i którzy są skłonni, pro publico bono, podzielić się swoimi doświadczeniami. Mentor jest dla przedsiębiorcy wsparciem w przezwyciężaniu kryzysu i wypracowywaniu strategii naprawczej, motywuje przedsiębiorcę do działania i towarzyszy mu w zmianie.
Korzyści dla przedsiębiorcy
  • Bezinteresowne wsparcie doświadczonych przedsiębiorców
  • Konsultacje z psychologiem, finansistą, prawnikiem oraz wieloma innymi zaangażowanymi specjalistami chcącymi dzielić się swoją wiedzą
  • Dyskretna relacja z konsultantem i mentorem, który przeprowadza przez proces zmian
  • Zdiagnozowanie sytuacji w firmie i wspólne wypracowanie nowego planu dla przedsiębiorstwa
  • Nowy impuls do działania
Opracowanie skutecznych mechanizmów wczesnego ostrzegania w krajach pilotażowych zaplanowane jest na lata 2017-2019. Na tym jednak wsparcie się nie zakończy. Przewidziana jest bowiem tzw. druga fala, która swoim zasięgiem obejmie co najmniej pięć innych krajów. Ostatecznym celem projektu EW jest objęcie jego działaniem wszystkich krajów Unii Europejskiej. Kontynuacja projektu Early Warning będzie realizowana w ramach PO WER (od 2019 r.). Dodatkowo w 2019 roku PARP zamierza uruchomić dodatkowe wsparcie dla osób, które zawiesiły lub zlikwidowały swoją działalność gospodarczą w wyniku porażki biznesowej, jednocześnie wyrażają chęć ponownego podjęcia działalności. Wsparcie ma obejmować pomoc psychologiczną, prawną oraz mentoring prowadzony przez przedsiębiorców, którzy w przeszłości przechodzili podobne trudności i potrafili znaleźć sposób na osiągnięcie sukcesu biznesowego.
 
 
Redakcja: Administracja
Konrad Abramowicz

Komentarze:

~دیجی سنگ thumbnail
Pogotowie Dziennikarskie

Rozprawy sądowe

CMWP SDP interweniuje

Centrum Monitoringu Wolności Prasy SDP jest zaniepokojone prywatnym aktem oskarżenia spółki Qumak przeciwko red. Jarosławowi Jakimczykowi.

Dlaczego skazano dziennikarza

Poniżej przedstawiamy pełny wyrok wraz z usazadnieniem dotyczącym głośnej prowokacji dziennikarskiej Endy'ego Gęsiny Torresa.