UWAGA! Ten serwis używa cookies. Zmiany zasad korzystania z plików cookies można dokonać w ustawieniach przeglądarki  

Pogotowie Dziennikarskie SDP

zaloguj się:
zarejestruj się

PERYSKOP (1)

Wojciech Piotr Kwiatek

Warszawa/Brwinów | 08.07.2017, 13:52

 „Gazeta Gryfińska”

 

Tygodnik, ukazuje się na terenie powiatu gryfińskiego. Wydawca: Pro Media Kamil Miler. Nakład 3000 egz.

Redaktor naczelny Kamil Miler

 

Pismo bardzo bogate informacyjne, na co pozwala spora objętość. Zwraca uwagę rozbudowany dział polityczny, w którym znajdujemy analizy sytuacji wewnętrznej w głównych partiach politycznych, mających swe ekspozytury w powiecie. Redakcja zapowiada więcej podobnych materiałów analitycznych (wzbogaconych o personalia) w związku z najbliższymi wyborami samorządowymi.

Dobrze prowadzony jest dział informacji lokalnej, gdzie sporo danych co do najbliższych zamierzeń miejscowych władz. Zwracają też uwagę materiały o znaczeniu ponadlokalnym – np. o perspektywach inwestycyjnych PGE w powiecie; tu najważniejszy jest kontekst rozbudowy elektrowni Dolna Odra – to miejsca pracy, ale i przyrost zaopatrzenia tych obszarów w energię elektryczną, na która zapotrzebowanie wzrasta.

Dział publicystyczno – informacyjny obejmuje swym zainteresowaniem cały powiat, znajdujemy tam informacje o najważniejszych problemach lokalnych – tych ważniejszych i tych zupełnie drobnych, ale dla mieszkańców istotnych.

Zwraca tu uwagę problem przemocy domowej oraz patologii i przestępczości kryminalnej, co wiele mówi o klimacie społecznym powiatu. Temu zagadnieniu poświęca się w poszczególnych numerach sporo uwagi.

Bardzo obszerny dział ogłoszeń drobnych jest wyodrębniony, co jest pomysłem b. dobrym, nie zakłóca bowiem przejrzystości materiałów z poszczególnych działów.

Dużo miejsca w „Gazecie Gryfińskiej” poświęca się sportowi, co typowe dla gazet lokalnych, zwłaszcza gdy lokalne klubu sportowe odnoszą sukcesy.

 

(oprac.wpk)

Redakcja: Administracja
Wojciech Piotr Kwiatek

Komentarze:

~showbox for iphone thumbnail
~showbox for iphone 19.07.2017, 12:27

Showbox App Download procedure is easier than any other app. To get ShowBox for Android, you will require the app's latest apk. At present, the latest version showbox for iphone

~RICKEY thumbnail
Pogotowie Dziennikarskie

Rozprawy sądowe

CMWP SDP interweniuje

Centrum Monitoringu Wolności Prasy SDP jest zaniepokojone prywatnym aktem oskarżenia spółki Qumak przeciwko red. Jarosławowi Jakimczykowi.

Dlaczego skazano dziennikarza

Poniżej przedstawiamy pełny wyrok wraz z usazadnieniem dotyczącym głośnej prowokacji dziennikarskiej Endy'ego Gęsiny Torresa.