UWAGA! Ten serwis używa cookies. Zmiany zasad korzystania z plików cookies można dokonać w ustawieniach przeglądarki  

Pogotowie Dziennikarskie SDP

zaloguj się:
zarejestruj się

Nadarzyn: knebel na niezależne media?

Wojciech Piotr Kwiatek

Warszawa-Brwinów | 18.01.2017, 18:43

 

Władza lokalna w podwarszawskim Nadarzynie postanowiła poprawić wizerunek gminy oraz jej włodarza. W tym celu wynajęto wyspecjalizowaną firmę PR-owską, która miała przygotować odpowiedni program takich działań. Firma wywiązała się z zadania, opracowując kampanię na rzecz poprawy wizerunku wójta gminy oraz samej gminy.

Wśród zaproponowanych działań znalazły się, niestety, takie, które obliczone są na zatkanie ust niezależnemu nadarzyńskiemu portalowi nadarzyn.tv., który najwyraźniej zbyt uważnie przygląda się temu, co dzieje w gminie.

Działania te są prawnie zabronione. O sprawie poinformowało Pogotowie Dziennikarskie kierownictwo portalu nadarzyn.tv

Pogotowie Dziennikarskie wraz z prawnikiem SDP i Centrum Monitoringu Wolności Prasy analizują sprawę i podejmą odpowiednie działania.

O rozwoju sprawy będziemy informować na stronie Pogotowia Dziennikarskiego.

WPK 

Redakcja: Administracja
Wojciech Piotr Kwiatek

Komentarze:

~jams thumbnail
~jams 24.05.2017, 12:57

Thanks for taking the time to discuss this, I feel strongly about it and love learning more on this topic.
The Storybook Kingdom

~JAMS thumbnail
~JAMS 24.05.2017, 09:12

Interesting post. I Have Been wondering about this issue, so thanks for posting. Pretty cool post.It 's really very nice and Useful post.Thanks
SUKANYA SAMRIDDHI YOJNA

~asff thumbnail
~asff 22.05.2017, 12:14

Great job for publishing such a beneficial web site. Your web log isn’t only useful but it is additionally really creative too. There tend to be not many people who can certainly write not so simple posts that artistically. Continue the nice writing
porto rent a vespa

~asdsa thumbnail
~asdsa 22.05.2017, 07:53

This was really an interesting topic and I kinda agree with what you have mentioned here!
lmax ninjatrader

~jams thumbnail
~jams 21.05.2017, 10:19

This article gives the light in which we can observe the reality. This is very nice one and gives indepth information. Thanks for this nice article.
Shopping Comparison Script

~jams thumbnail
~jams 21.05.2017, 10:10

This article gives the light in which we can observe the reality. This is very nice one and gives indepth information. Thanks for this nice article.
Shopping Comparison Script

~jams thumbnail
~jams 21.05.2017, 10:09

This article gives the light in which we can observe the reality. This is very nice one and gives indepth information. Thanks for this nice article.
Shopping Comparison Script

~jamsmalik thumbnail
~jamsmalik 18.05.2017, 09:55

Thanks for this article very helpful. thanks.
Leadership Pipeline

~jamsmalik thumbnail
~jamsmalik 17.05.2017, 08:00

Wonderful illustrated information. I thank you about that. No doubt it will be very useful for my future projects. Would like to see some other posts on the same subject!
residual income

~jams thumbnail
~jams 16.05.2017, 23:36

I’ve been searching for some decent stuff on the subject and haven't had any luck up until this point, You just got a new biggest fan!..
convert website to app

~asdd thumbnail
~asdd 16.05.2017, 14:14

I can see that you are an expert at your field! I am launching a website soon, and your information will be very useful for me.. Thanks for all your help and wishing you all the success in your business.
nts jobs

~jamsmalik thumbnail
~jamsmalik 15.05.2017, 09:04

I read that Post and got it fine and informative.
Hundred Palms EC

~jamsmalik thumbnail
~jamsmalik 15.05.2017, 06:49

Nice to read your article! I am looking forward to sharing your adventures and experiences.
cheap products

~James thumbnail
~James 13.05.2017, 19:02

betamethasone acetatena phos

~James thumbnail
~James 13.05.2017, 19:01

betamethasone acetatena phos

~jams thumbnail
~jams 12.05.2017, 15:08

I like this post,And I guess that they having fun to read this post,they shall take a good site to make a information,thanks for sharing it to me.
Mona Media

~jams thumbnail
~jams 12.05.2017, 12:43

I recently found many useful information in your website especially this blog page. Among the lots of comments on your articles. Thanks for sharing.
business better

~jams thumbnail
~jams 11.05.2017, 12:48

Really a great addition. I have read this marvelous post. Thanks for sharing information about it. I really like that. Thanks so lot for your convene.
Kanun Kararname

~jams thumbnail
~jams 11.05.2017, 09:24

Awesome blog. I enjoyed reading your articles. This is truly a great read for me. I have bookmarked it and I am looking forward to reading new articles. Keep up the good work!
children in need

~buying portal thumbnail
~buying portal 11.05.2017, 08:09

This is really a nice and informative, containing all information and also has a great impact on the new technology. Thanks for sharing it,
buying portal

~jams thumbnail
~jams 10.05.2017, 09:44

Awesome blog. I enjoyed reading your articles. This is truly a great read for me. I have bookmarked it and I am looking forward to reading new articles. Keep up the good work!
day tours by rail from zurich

~jams thumbnail
~jams 08.05.2017, 09:26

Positive site, where did u come up with the information on this posting? I'm pleased I discovered it though, ill be checking back soon to find out what additional posts you include.
designer clothes sale

~jams thumbnail
~jams 08.05.2017, 06:24

Excellent article. Very interesting to read. I really love to read such a nice article. Thanks! keep rocking.
a short story

~jamsmalik thumbnail
~jamsmalik 07.05.2017, 11:27

This is my first time i visit here and I found so many interesting stuff in your blog especially it's discussion, thank you.
sku

~jams thumbnail
~jams 04.05.2017, 14:19

This is a great post. I like this topic.This site has lots of advantage.I found many interesting things from this site. It helps me in many ways.Thanks for posting this again.
product reviews

~jamsmalik thumbnail
~jamsmalik 03.05.2017, 12:29

Thanks for the post and great tips..even I also think that hard work is the most important aspect of getting success..
ecommerce

~jams thumbnail
~jams 27.04.2017, 17:16

Thanks for sharing this information. I really like your blog post very much. You have really shared a informative and interesting blog post with people..
steroids for women

~jams thumbnail
~jams 26.04.2017, 15:32

I am glad you take pride in what you write. This makes you stand way out from many other writers that push poorly written content.
cupom mash

~jams thumbnail
~jams 25.04.2017, 14:26

useful information on topics that plenty are interested on for this wonderful post.Admiring the time and effort you put into your b!..marabraz

~lzm thumbnail
Pogotowie Dziennikarskie

Rozprawy sądowe

CMWP SDP interweniuje

Centrum Monitoringu Wolności Prasy SDP jest zaniepokojone prywatnym aktem oskarżenia spółki Qumak przeciwko red. Jarosławowi Jakimczykowi.

Dlaczego skazano dziennikarza

Poniżej przedstawiamy pełny wyrok wraz z usazadnieniem dotyczącym głośnej prowokacji dziennikarskiej Endy'ego Gęsiny Torresa.